Hadžiefendić Mirsad

Rođen 06.12.1969. u Tuzli.
Član ULUPU BIH-a od 1988. Kao samostalni umjetnik radi od 1990. Izlagao na 6 samostalnih i više od 20 grupnih izložbi u BiH i inozemstvu. Bavi se jazz muzikom i fotografijom.

"Možda je upravo u ovim radovima, sadržana i osnovna poruka ovog umjetnika: svijet je za nas onakav kakvim ga vidimo kroz optiku jezičkog (likovnog) izraza koji smo izabrali da opišemo ono što vidimo i doživljavamo. Stoga, istina o svijetu ima onoliko koliko ima i viđenja tog svijeta."
                                                                           Aleksandar Adamović