Izložba slika-Nisad Hamzić

Likovna kritika

Za Nisada Hamzića bi se moglo reći da ga njegova sklonost ka istraživanju u domeni likovne umjetnosti stalno tjera na nove mogućnosti izražaja,kao i odbacivanje jednog ustaljenog stila i prilgođavanja široj publici,koja traži od autora lako prepoznatljivo i dopadljivo njihovom oku. Nisad se igra teksturom i njenim taktilnim svojstvima koja čine zanimljivu fakturu slike.Od hrapavog i glatkog,mekog i tvrdog,mat i sjajne. Poznavajući autora i njegov životni put od bosanskih brda i zelenila pa do dalmatinskih pejzaža punim svjetlosti i kamena,on je uočio suštinu lokalnog i to prenio na sliku modernim načinom. Malter,gips,drvo,kamen kao i ostali prirodni i novi materijali koji ne obiluju bojom nego su u velikoj mjeri akromatski te lišeni bilo kakve bojene privlačnosti,na Nisadovim slikama su usklađeni i odmjereni površinom i sa posebnim akcentima drže jedinstvo i dominaciju u slici. Ima dosta umjetnika koji se naslanjaju na "Enformel"na neodmjeren način.Materijalizacija njihovih tekstura je pretenciozna u dokazivanju vještine imitacije te kao takva prelazi u kič. Kod Nisada Hamzića to nije slučaj.

BIOGRAFIJA

Nisad Hamzić je rođen 19.03.1961. u Dobošnici općina Lukavac.
Do sada je izlagao 7 puta samostalno i 28 puta na skupnim izložbama.Dobtnik je 3 nagrade za svoja likovna ostvarenja.Iako bez formalnog obrazovanja cijeli svoj život je prisutan u svijetu likovnosti.


Štampa   E-mail